יום שני, 23 באפריל 2012

בידוד טריטוריאלי של בעלי מומים מולדים: הורים בישראל מגיבים לילדיהם הפגועים

המאמר מציג ומנתח שלושה מקרי מבחן המתארים את גישותיהם ותגובותיהם של הורים לילדיהם הפגועים מלידה המחקר התבסס על תצפית משתתפת בבתי ההורים, וראיונות עומק עימם. מעיון בממצאי המחקר עולה כי ההורים נוטים לבודד ולהדיר את ילדיהם הפגועים מהמרחב המשפחתי באופן שהופך את הילדים לנתינים חסרי זכויות ומעמד. יש לציין כי הדפוס המדובר לא תלוי במעמדם הסוציו-אקונומי של ההורים או ברקע הדתי והאתני ממנו הם הגיעו.

סיכום המאמר:
 
במאמר הנוכחי מבקשת פרופ' מאירה וייס לאתגר את התפיסה המקובלת הרואה כמובן מאליו את קבלתו הפיזית של ילד על ידי הוריו והכנסתו למרחב המשפחתי. היא מראה שההחלטה לקחת את הרך הנולד הפגוע לבית הוריו, אינה מהווה ערובה לכך שהוא לא יבודד בתוך הבית. .
ייחודו של המחקר אשר נערך על ידי פרופ' מאירה וייס טמון בין היתר בשיטת המחקר המשולבת בה היא בחרה לעשות שימוש. בעוד שהספרות הקיימת בתחום מבוססת בעיקר על מחקרים שבוצעו באמצעות שאלונים או ראיונות חד-פעמיים עם המשפחות שבחרו להשתתף במחקר, הרי שמאמרה של פרופ' מאירה וייס משלב בתוכו ראיונות עומק ותצפיות שבוצעו על ידי החוקרת בבתי המשפחות.

בידוד והדרה טריטוריאלית

במרכזו של המחקר עומדים שלושה מקרי מבחן . המקרה הראשון מתמקד במשפחתה של סימה, ילדה שנולדה עם מספר מומים מולדים בולטים שהוריה הסכימו להכניסה לביתם רק לאחר התערבות מפורשת של רשויות החוק, שאיימו על ההורים כי ייאסרו במידה ולא יסכימו לקחתה הביתה. אך, סימה הוכנסה לבית ההורים ובילתה את השנתיים הבאות בחייה בחדר אמבטיה צר שהוסב לחדר מגורים מאולתר. כשמלאו לה שנתיים היא חלתה בדלקת ריאות ואושפזה בבית חולים. היא ונפטרה זמן קצר לאחר מכן.

מקרה המבחן השני אותו מציגה פרופ' מאירה וייס מציב במרכזה של העלילה את אווה, ילדה הסובלת מפיגור שכלי מולד שלא נתגלה כבר בלידתה אלא רק בשלבים מאוחרים יותר. בטרם גילו ההורים את המום, הם התייחסו אליה כאחת משלהם ואף כינו אותה "הילדה היפה והחכמה ביותר בעולם".

הפיגור השכלי ממנו סבלה אווה החל לתת את אותותיו אחרי שנתיים והדינמיקה המשפחתית השתנתה לחלוטין.

לאחר שבקשתם של ההורים לאשפז את אווה במוסד סגור נדחתה, הם החליטו לחלק את ביתם לשני חלקים ולמעשה לדון את ילדתם לבידוד טריטוריאלי מוחלט ולחיים נפרדים לחלוטין מיתר בני המשפחה. להלן דוגמא לשיחות שניהלו בני המשפחה ואשר תועדו על ידי פרופ' מאירה וייס. כשאחד הילדים ביקש להכניס כלב הביתה ענתה האם שאין צורך להכניס כלב הביתה מאחר שכבר יש בבית גור שמישהו חייב לטפל בו. כאן אנו רואים גם את הרטוריקה המיוחדת שהשתמשו כלפי אווה. היא "גור" היא לא "בן אדם". על מנת לחדד ולבסס את ההפרדה בין בני הבית נשכרה עבור אווה עוזרת פיליפינית שאף לנה אתה באותו החדר ושהתה עמה במשך כל שעות היום. הוריה של אווה היו מרוצים מהסידור החדש ואף העידו על עצמם כי הם "פשוט נולדו מחדש".

לבסוף, גיבורת הסיפור השלישי שאותו מביאה פרופ' מאירה וייס היא אילנה. ילדה בת 12 הסובלת מתסמונת דאון. בדומה למקרים הקודמים שהוזכרו לעיל, גם הוריה של אילנה בחרו לבודד אותה מיתר בני הבית (להוריה של אילנה שלושה ילדים נוספים) ולשכן אותה בחדר שנמצא בקומה התחתונה – רחוק מהחלל והמרחב המשפחתי.

על הדרתה של אילנה מהמרחב הביתי מעידה גם הדוגמא הבאה. חיות המחמד שאותן אילנה כל כך אוהבת (הכלב והתוכי) נמצאות בחדרה ואב המשפחה נוהג לומר : "הכלב חי אתך, לא בבית".

בניגוד לבני הבית האחרים אילנה גם יודעת שימיה בבית קצובים עד שתועבר למוסד סגור. "אילנה יודעת שהיא נמצאת כאן רק לזמן קצוב" אמרה האם. "אנחנו לא מסתירים ממנה דבר". .

ולבסוף, הדינמיקה המשפחתית הפכה את אילנה גם למעין משרתת הבית. השיחות אותן תיעדה פרופ' מאירה וייס מעידות על כך שאילנה היתה אחראית לביצוען של שורה רחבה של מטלות: החל מניקיון ועריכת השולחן, דרך תליית והורדת כביסה וכלה בהכנת האוכל לעצמה בשעות שבהן יתר בני הבית אינם נמצאים..

לסיכום, ניתן אפוא לראות כי מאמרה של פרופ' מאירה וייס מציג את הדרתם של ילדים עם נכויות מטריטוריות משפחתיות ביתיות. וכך הוא גם מעמיד בסימן שאלה את האקסיומה לפיה הורים מעניקים לילדיהם אהבה שאינה תלויה בדבר, המבוסס על "הקשר הטבעי" שביניהם, קשר שמתברר כמיתוס.


מאירה וייס - בידוד טריטוריאלי של בעלי מומים מולדים - הורים בישראל מגיבים לילדיהם הפגועים

יום חמישי, 19 באפריל 2012

גנטיקה ודת בזיהוי גופות של חיילים

 תקציר מאמרה של פרופ' מאירה וייס: 

Genetics and Religion in the Identification of Dead Soldiers' Bodies – Prof. Meira Weiss

בספטמבר 1997 נהרגו שניים עשר חיילים מ"שייטת 13". מלבד היותו אירוע קשה וכואב, הוא העלה פעם נוספת על סדר היום הציבורי את קיומו של מתח המתמיד בין הרבנות הצבאית למכון לרפואה משפטית. עיקרו של המתח טמון בשאלה למי הסמכות העליונה בתהליך זיהוי גופותיהם של חיילים.

בחלקו הראשון של המאמר מזכירה פרופ' וייס את סיפורם של החיילים גיא גולן ורז טיבי שנהרגו ב"אסון השייטת" אך חלקי גופותיהם הוחזרו רק כתשעה חודשים אחר כך יחד עם גופתו של החייל איתמר איליה. חלקי הגופות נטמנו בהתאם לזיהוי שביצעו אנשי הרבנות הצבאית. אך עתירה של אחד מאבות החיילים לבג"צ הובילה לפתיחת הקבר ולגילוי כי חלה טעות בזיהוי, שגרמה לבלבול ולעוגמת נפש רבה לשתי המשפחות.

פרשת גולן-טיבי הפכה לאירוע מכונן שזכה לתהודה ציבורית רבה וחשף לעיני הציבור הישראלי את הדינמיקה הבעייתית המתקיימת תדיר בין המכון לרפואה משפטית לבין הרבנות הצבאית. כל אחד משני הגופים טוען שעליו להוות את הסמכות האחרונה בכל הנוגע לזיהוי הגופות.

המכון לרפואה משפטית טוען שהכלים הטכניים-מדעיים הנמצאים ברשותו מאפשרים לו לבצע בדיקות מורכבות (כולל דנ"א) לגבי זהותו של החייל, שימנעו את הישנותן של טעויות דומות לאלו של "אסון השייטת". החזקה בכלים מדעיים מורכבים מאפשרת למכון לרפואה משפטית, לטענתו, גם לבדוק מהי "סיבת המוות" ומה איכותו של הטיפול הרפואי שניתן לחייל לפני מותו. מאידך, אנשי הרבנות הצבאית נאחזים בקרנות המזבח וטוענים כי עליהם להמשיך ולהחזיק בסמכות זו מכוח המסורת וההרגל. בהקשר זה מציינת פרופ' וייס במפורש כי ישנו במשוואה זו מימד ברור של פוליטיקה ארגונית אשר לא ניתן להתעלם ממנו.

וכך, אנשי הרבנות הצבאית הינם בבחינת סוכני זהות המשמרים את כוחם בזכות שיוכם לצבא הישראלי. אבל, טענה זו של הרבנות הצבאית נתפסת על ידי פרופ' וייס דווקא כאוקסימורון. לדידה של פרופ' וייס קיים פרדוקס במעמד המיוחד לו זוכה הרבנות הצבאית משום היותה חלק בלתי נפרד מצה"ל, שהרי החזון הציוני מבוסס על שלילת המסורת והסממנים היהודים-גלותיים המסורתיים.

וכך, אליבא ד'פרופ' וייס, לצד ההפרדה הנושאית בין התנועה הציונית לבין המסורת היהודית ,קיימים צירי המשכיות בין הישראליות לבין המורשת היהודית. אפיקי ההמשכיות הללו מבוססים על קשר פרימורדיאלי ומקבלים ביטוי בטיפול בגופם של החיילים.

זאת ועוד, פרופ' וייס מבהירה במפורט שהדת היהודית היא מרכיב מרכזי בצבא הישראלי כמייצגה הסימבולי הבולט של מדינת ישראל. בדיוק מסיבה זו, הטענות שעליהן מתבסס המכון לרפואה משפטית --גם אם יש בהן היגיון – אינן רלוונטיות במציאות הישראלית. במילים אחרות,נכון שהכלים בהם מחזיק המכון הפתולוגי הרבה יותר מדויקים ומצדיקים את דרישת המכון להוות את הסמכות העליונה בזיהוי, אבל צביונה הייחודי של מדינת ישראל גורם לכך שהקרב בין הדת למדע מוכרע עוד לפני שהתחיל.

המסקנה העיקרית ממאמרה של פרופ' מאירה וייס היא כי במדינת ישראל המאופיינת בצביון יהודי-דתי היסטורי משמש צה"ל כסוכן חברתי עיקרי המשקף את ערכי האינטגרציה החברתית ואידיאולוגיית "כור ההיתוך" של בן-גוריון. פועל יוצא מכך הוא שמוסד הרבנות הצבאית שמגלם בתוכו הלכה למעשה את החיבור שבין המסורת היהודית (הממסד הרבני) לבין הסמכות המדינית (הצבא), זוכה להיות הפוסק האחרון בכל הנוגע לזיהוי גופות החיילים, גם במחיר של ביצוע טעויות קשות הגורמות סבל למשפחות.

לבסוף, מסכמת פרופ' וייס את מאמרה בטענה לפיה דווקא הציבור, ולא המכון לרפואה משפטית, הוא הוא זה שמציב את האתגר האמיתי בפני הרבנות הצבאית. היום הציבור מבקר את הצבא הרבה יותר מבעבר ומאתגר את תפקידי האינטגרציה החברתית שנתפסו כמובנים מאליהם מקדמת דנא. במקביל, הציבור לא חוסך את שבטו מהמכון לרפואה משפטית נוכח שורה של פרשות קשות שנקשרו בשמו. שני המוסדות מצטיירים אפוא כנגועים בשחיתות ועל כן הם מבקשים לטהר את שמם באמצעות השירות לציבור.


רלבנטיות לנושאים אקטואליים: 

מאמר זה רלבנטי גם לנושא החדשותי (2012) בדבר פסיקות של רבנים צבאיים בנושאים כמו איסור על שירת נשים במעמדים ציבוריים. בעוד שהדיון הציבורי ייחס את הפסיקות הללו ל"הדרת נשים", פרופ' וייס הייתה משייכת את הסוגיה לדיון על מאבקי הכוח המתמידים בין הרבנות הצבאית לסוכנים אחרים של המדינה, שבזמנים שונים מקבלים ביטויים שונים.


לחצו להורדת המאמר המלא

מאירה וייס - גנטיקה ודת בזיהוי גופות של חיילים

יום שני, 16 באפריל 2012

יושבים על הגדר: תגובותיהם של הורים לעמימות מינית אצל ילדיהם מיד אחרי הלידה

 תקציר מאמרה של פרופ' מאירה וייס:

Fence Sitters: Parents' reactions to sexual ambiguities in their newborn children

קיים קונצנזוס סביב הטענה לפיה ההורים אוהבים את ילדיהם באופן "טבעי", שאינו תלוי בדבר. ספרה של פרופ' מאירה וייס Conditional" Love" אשר יצא בשנת 1994 בהוצאת גרינווד האמריקאית, ובעברית, "אהבה התלויה בדבר" בהוצאת פועלים מבקש לערער על התפיסה המקובלת הזו ולהציג שורה של סוגיות ומקרי מבחן המוכיחים כי אהבת ההורים אינה טבעית, אלא תלויה במאפיינים מסוימים של הילד או הילדה.

אחת הסוגיות המובאות בספרה של פרופ' וייס עוסקת באופן בו מגיבים הורים ישראלים לילדם הסובל ממומים פיזיים גלויים. בהקשר זה , כך מצאה פרופ' וייס, נוטים הורים לדחות את הילוד: כ-69% אחוז מיילודים בעלי פגמים חיצוניים ננטשו בבית החולים על ידי הוריהם וזאת בהשוואה לנטישה של 7% מהילודים שסבלו מפגם פנימי, סמוי.

בהקשר הזה מדגישה פרופ' וייס ,גם ילדים ביולוגיים חייבים לעבור תהליך של "אימוץ" על ידי הוריהם. מדובר בתהליך שבו מקבלים ההורים החלטה כי הרך הנולד הופך לחלק בלתי נפרד מחייהם. ההחלטה עשויה להתקבל, למשל, תוך כדי תהליך הבדיקה הראשונית של היולדת את הילוד (זכר ונקבה כאחד) מיד עם לידתו, וציון דמיונו לאביו או אימו.

כך או כך, דילמת ה"אימוץ" אל מול הנטישה מתחדדת ברגע שההורים מגלים שילדם לוקה בפגם בעל ביטויים חיצוניים. לדוגמא: כאשר לא ניתן להכריע בוודאות מהו מינו של תינוקם שזה עתה נולד – מצב אותו מכנה פרופ' וייס עמימות מינית (Sexual Ambiguity).

מממצאי המחקר של פרופ' וייס שמוצגים במאמר שלפנינו עולה כי מצוקת ההורים נובעת בעיקר מהיעדר היכולת להתמודד עם חוסר הוודאות הכרוך באי-ידיעת מינו של התינוק. חוסר הוודאות הזה משפיע על שורה רחבה של היבטים כבר מהרגע הראשון: החל מהענקת שם לתינוק וכלה בצורת הפנייה אליו או אליה בגוף שני--אתה או את. (הסוגיה הלשונית משחקת תפקיד משני בשפות אחרות כמו אנגלית שבהן צורת הפנייה בגוף שני היא אחידה לזכר ולנקבה – You).יתר על כן. ילד שנולד עם "עמימות מינית", לעיתים קרובות אינו נתפס כ"אדם" אלא כיצור "אחר",או "מפלצת". כך למשל מצטטת פרופ' וייס את תגובתה של אם המגיבה לברכות הרופאים וקרובי המשפחה ב"מזל טוב" לאחר הלידה ושואלת "מה יש לברך אם לא יודעים מה נולד"?

מקרה מבחן נוסף שמוצג במאמר דן בהורים לתינוק שנראה תינוק רגיל, ללא כל מום חיצוני או לקות מינית גלויה, אך סובל ממום פנימי סמוי המכונה "תסמונת קליינפלטר".הרופאים הסבירו להורים שזו תסמונת הפוגעת בהתפתחותה של מערכת הרבייה הזכרית, עלולה לגרום לבעיות בפריון המיני, ולעקרות בקרב הגברים. בהקשר זה, ההורים "אימצו" את הילד כילדם, מבלי לתת משקל לאבחנת הרופאים.

ניתן לראות אפוא כי העמימות המינית הגלויה של התינוק יוצרת בתורה עמימות קוגניטיבית אצל ההורים. במילים אחרות, אין בסט התרבותי שלנו כלים להתמודדות עם מי שלא ניתן להגדיר בוודאות את מינו. המצב נעשה מורכב יותר כשמדובר ביהדות שאינה סובלנית, באופן כללי, למצבי עמימות ואוסרת שעטנז וכלאיים.

לסיכום, מאמרה של פרופ' וייס, המבוסס על מחקר אנתרופולוגי מעמיק שכלל תצפית וראיונות עומק, מפריך הלכה למעשה את האקסיומה\נורמה המקובלת לפיה הקשר בין ההורים לילדיהם הוא טבעי ומובן מאליו. כאשר ההורים שנחקרו על ידי פרופ' וייס נתקלו בעמימות מינית חיצונית של תינוקם, הם נטו לדחותו.
 המאמר גם מביא השוואה בין-תרבותית לאופן ההתייחסות למי שזהותו המינית אינה ברורה, החל מניתוח מיד עם הלידה ועד האלהה של הילוד הדו -משמעי מבחינה מינית.

השלכות המחקר ביחס לבעייתית של התרבות הישראלית והמערבית להתייחס לעמימות מינית ומגדרית, רלבנטיות גם לדיונים המאוחרים בטרנס-ג'נדר.

לקריאת המאמר במלואו לחצו להגדלה: